Не е в наличност
Първостроителят, ученият, човекът
Цвета Тодорова, Людмила Зидарова - съставители

10.00 лв.

Не е в наличност
Закон за данък върху добавената стойност/старо
Антоанета Тодорова-съставител

2.50 лв.

Не е в наличност
Не е в наличност
Закон за корпоративното подоходно облагане/ старо
Антоанета Тодорова-съставител

2.50 лв.

Не е в наличност
Закон за местните данъци и такси: в сила от 01.01.2005/старо
Антоанета Тодорова-съставител

2.00 лв.

Не е в наличност
Не е в наличност
Правилник за прилагане на Закона за ДДС
Антоанета Тодорова-съставител

2.00 лв.

Не е в наличност
Закон за задълженията и договорите/Фенея
Антоанета Тодорова-съставител

1.20 лв.

Не е в наличност
Човек и ритуал
Ивета Тодорова-Пиргова

6.00 лв.

Не е в наличност
Баяния и магии
Ивета Тодорова-Пиргова

12.00 лв.

Следи от вятър
Александра Ивойлова; Златка Тименова

12.00 лв.

Дневникът на един бинокъл
Ангелина Василева

10.00 лв.

Крадец на мигове
Божидар Томов

10.00 лв.