"Ислямът е заплаха." Лъжа!
Франко Кардини

14.00 лв.

Ислямска декларация
Алия Изетбегович

10.00 лв.

Ислямът. Кратък справочник
Съставител и научен редактор Симеон Евстатиев

12.00 лв.

Западноевропейският ислям
Владимир Чуков; Петя Колева

16.00 лв.

Настъплението на радикалния ислям
Христина Йорданова

25.00 лв.