Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Книжарница; бр.84/януари 2012

00.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC Knowledge; бр.25/януари 2012

3.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Biograph; бр.5 / Януари 2012

7.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Обекти; Бр.12/2011 г. - 01/2012 г.

2.80 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Мениджър; Бр.1/2012 г.

4.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC GoodFood; Бр.54 / януари 2012

1.99 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
BBC TopGear; Бр.56 / януари 2012

5.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Усури; Бр. 91/1/2012

2.90 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Бела; Бр. 1/167/2012

3.00 лв.