Към себе си
Марк Аврелий

8.95 лв.

Владетелят
Николо Макиавели

5.95 лв.

Владетелят
Николо Макиавели

20.00 лв.

Диалози / Сенека
Луций Аней Сенека

18.00 лв.

Емоционалната интелигентност
Даниъл Голман

22.00 лв.

Когато има за какво да живееш
Виктор Франкъл

19.00 лв.

Поетика
Аристотел

10.00 лв.

Критика на чистия разум
Имануел Кант

15.00 лв.

Изкуството да бъдеш
Ерих Фром

10.00 лв.