*Вежливко.Уч.помагало за възпит.работа в 1 кл.
Наташа Жекова, Дена Димова

2.45 лв.

*Аз и другите. Теми за часа на класа.1 клас
Павлина Бахчеванова

2.15 лв.

*Пролетна ваканционна тетрадка за 1кл.
Александра Арнаудова и др.

1.35 лв.

*Пролетна ваканционна тетрадка за 2кл.
Александра Арнаудова и др.

1.35 лв.

*Пролетна ваканционна тетрадка за 4 кл.
Александра Арнаудова и др.

1.40 лв.

Дидактични игри по религия
Захарий Дечев

1.80 лв.