Философия на науката. Антология
Константин Янакиев; Сергей Герджиков

35.00 лв.

Логиката като философия
Съставители Александър Гънгов; Дарин Дросев

26.00 лв.

Tests to Learn and Lesrn to Take Tests - vol.3
Christina Beleva, Iliyana Simeonova, Ekaterina Sofronieva

14.00 лв.

Драготин Апостол. Български ръкопис от XII-XIII в.
Петко Петков; Искра Христова-Шомова

33.00 лв.