-15% -15.00%
Международни финанси
Милчо Стоименов
85.00 лв. Отстъпка- 15.00%

72.25 лв.

Финансиране на международната търговия
Милчо Стоименов; Весела Тодорова

39.00 лв.

Геоикономика и регионално развитие
Соня Докова, Камен Петров

18.00 лв.

Дистрибуционна политика Ч.1
Лиляна Василева и др.

16.00 лв.

Банки и кредитно посредничество
Пенка Стефанова

18.00 лв.

Организациоонно поведение
Ангел Ангелов

21.00 лв.

Застрахователен пазар
Христо Драганов

17.00 лв.

Финансово счетоводство
Трифон Трифонов

21.00 лв.