-15% -15.00%
Ръководство по хирургия с атлас Т.XII: Висцеларна хирургия
Под редакцията на акад. Дамян Дамянов
49.00 лв. Отстъпка- 15.00%

41.65 лв.

Критика на чистия разум
Имануел Кант

20.00 лв.

Кучето. Въведение в кинологията
Николай Атанасов

16.00 лв.

-25% -25.00%
Критика на способността за съждение
Имануел Кант
7.60 лв. Отстъпка- 25.00%

5.70 лв.

О-Став-Ка!
Веселин Желев

12.00 лв.

Терор
Иван Палчев

15.00 лв.