Към себе си
Марк Аврелий

8.95 лв.

Към себе си
Марк Аврелий

8.95 лв.

Диалози / Сенека
Луций Аней Сенека

18.00 лв.

Икономика. Античните философи за дома и стопанството
Платон; Ксенофонт; Аристотел

15.00 лв.

Мит и религия в Древна Гърция
Жан-Пиер Вернан

11.00 лв.

Поетика
Аристотел

10.00 лв.