Код затлъстяване
д-р Джейсън Фънг

18.00 лв.

Ендърби отвътре
Антъни Бърджес

15.00 лв.

Между небето и Лу
Лорен Фуше

17.00 лв.

Прагматика на човешките отношения
Пол Вацлавик, Джанет Бивин Бавелас, Дон Д. Джаксън

18.00 лв.

Краят на Алцхаймер
Д-р Дейл Бредесен

17.00 лв.